SOSTENIBILITAT

Som una companyia conscient de la importància de l'entorn i del medi ambient. A Albadalejo ens impliquem en mantenir les nostres instal·lacions i equips i oferir els nostres serveis amb el mínim impacte mediambiental possible. És per això que ens comprometem de a ser un exemple en el compliment dels principis de desenvolupament sostenible.

Estalvi energètic

La nostra seu central, al ser de nova construcció, ha estat dissenyada per a un màxim rendiment energètic i d'optimització de recursos:

  • Sostres semitransparents de garantir llum natural durant tota la jornada a l'estiu i gairebé tota a l'hivern.
  • Sostres amb material tipus "sandvitx" per garantir un bon aïllament climàtic.
  • Sistemes de climatització segmentats per desconnexió d'àrees sense ús.
  • Instal·lació de fusteria exterior de primera qualitat amb òptim aïllament tèrmic i acústic.
  • Sistema d'il·luminació LED a la totalitat de dependències de l'edifici, amb detecció de presència en zones de pas.
  • Cisternes amb doble sistema d'evacuació.
  • Canalització de l'aigua de pluja per a la seva emmagatzematge i aprofitament per al reg.

Sempre que sigui possible s'haurà d'actuar amb les mateixes premisses en totes les seus, intentant l'optimització màxima dels recursos energètics, i sobretot l'optimització d'aquests.

Tractament de residus

Albadalejo té contractat servei de recollida de residus amb empreses especialitzades. Tots els empleats haurem de ser responsables de la correcta classificació dels residus i d'evitar la barreja entre ells.

Les bateries i piles esgotades emprades majoritàriament en els sistemes de microfonia s'emmagatzemaran de forma independent fins al seu trasllat a un punt de reciclatge especialitzat.

Tots aquells residus classificats com atípics es lliuraran a empreses especialitzades és funció de la seva tipologia.

Per a qualsevol dubte o consulta referir-se a administració i us informaran dels acords.

Reciclatge i substitució d'equips obsolets

Tots aquells equips que hagin complert el seu cicle de vida útil es desballestaran i reaprofitaran els seus components per a recanvis en la mesura que sigui possible. Els elements mecànics es lliuraran a empreses de recuperació de metalls, mentre que la circuiteria electrònica es reciclarà en centres especialitzats.

Per substituir els productes obsolets amb nous materials es tindrà en compte l'ús de tecnologies més respectuoses amb el medi ambient. S'evitarà l'adquisició d'equips d'il·luminació que la font de llum sigui fluorescència, llums d'incandescència o halogenurs metàl·lics.

Proveïdors sostenibles

Albadalejo ha invertit en ser una empresa més sostenible. Aquest fet ens ajuda a ser més competitius en determinats mercats que sàpiguen apreciar l'esforç, tot i que som tan sols una baula en la cadena. Per completar aquest baula cal informar els nostres proveïdors de l'obligació de comptar amb uns criteris mínims de sostenibilitat.

Albadalejo prioritzarà la contractació de productes a serveis a aquells proveïdors que hagin invertit en sostenibilitat.

Millora de sostenibilitat

Per tal d'establir noves millores de forma continuada, l'empresa serà especialment sensible a les millores proposades per tots els seus col·laboradors.

2019 © Iluminación Albadalejo SL
Vectorworks és una marca registada de Vectorworks, Inc. Albadalejo és reseller de Vectorworks.

Biosphere